Middle East Scholars give 2021 Academic Freedom Award to the faculty, students, and alumni of Boğaziçi University

  • News

(December 1, 2021) The Middle East Studies Association of North America has awarded its 2021 Academic Freedom Award to the faculty, students, and alumni of Boğaziçi University.

Protests and peaceful resistance have continued since January 1 of this year, as the Erdogan government has attempted to assert its control over and quash dissent on Boğaziçi’s campus.

MESA made the Academic Freedom Award presentation on December 1, 2021 at a virtual awards ceremony held during its 55th annual meeting.

Laurie Brand, Chair of the Committee on Academic Freedom (CAF), on presenting the award, stated:

“In highlighting the courageous resistance of the students and faculty at Boğaziçi, it is our intent that this award sends a strong message of solidarity and of support to them as they peacefully protest against the violations of academic norms and academic freedom. Boğaziçi is a privileged institution; its resistance has also been singular in Turkey's academic and political landscape.”

“The appointments of [Rectors] Melih Bulu and Naci Inci must be seen as part of a larger, concerted effort by the government to end any independence of one of the last educational institutions in Turkey with a reputation for academic excellence—after years of systematic targeting of other educational institutions, faculty, and students in the country.”

“Therefore this award is also intended to serve as a statement of broader support and solidarity to all those in the educational sector across Turkey who have been targeted by the authoritarian policies of Erdogan and his government.”

In 2021, CAF’s MENA wing wrote 4 letters regarding these developments at Boğaziçi. The MESA board also issued a statement in solidarity with the protests at Boğaziçi University.

 — — —

The Middle East Studies Association (MESA) is a non-profit learned society that brings together scholars, educators and those interested in the study of the region from all over the world. From its inception in 1966 with 51 founding members, MESA has increased its membership to nearly 2,700 individuals and serves as an umbrella organization for fifty institutional members and thirty-nine affiliated organizations. 

The Committee on Academic Freedom (CAF) seeks to foster the free exchange of knowledge as a human right and to inhibit infringements on that right by government restrictions on scholars. The United Nations’ Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights provide the principal standards by which human rights violations are identified today. Those rights include the right to education and work, freedom of movement and residence, and freedom of association and assembly.

 

 

(1 Aralık 2021) Kuzey Amerika Orta Doğu Çalışmaları Derneği (MESA), 2021 Akademik Özgürlük Ödülü’nü Boğaziçi Üniversitesi akademisyen, öğrenci ve mezunlarına verdi.

1 Ocak 2021’den bu yana Erdoğan hükümetinin Boğaziçi kampüsünde kontrolü sağlamak ve muhalif sesleri sindirmek için süren girişimlerine rağmen, protestolar ve barışçıl direniş de devam ediyor.

MESA Akademik Özgürlük Ödülü’nü 1 Aralık 2021’de, 55. yıllık toplantısında gerçekleştirilen sanal bir ödül töreninde sundu.

Akademik Özgürlük Komitesi (CAF) başkanı Laurie Brand ödülü verirken şunları söyledi:

“Boğaziçi öğrenci ve akademisyenlerinin cesur direnişlerine dikkat çeken bu ödül aracılığıyla, onların akademik norm ve akademik özgürlük ihlallerine barışçı yollardan karşı çıkışlarına güçlü bir dayanışma ve destek mesajı göndermiş oluyoruz. Boğaziçi ayrıcalıklı bir kurum; sergilediği direniş de Türkiye’deki akademik ve siyasal manzarada benzersiz bir yere sahip.”

“Melih Bulu ve Naci İnci’nin rektör olarak atanmaları, hükümetin ülkedeki diğer eğitim kurumları, akademisyenler ve öğrencileri yıllar boyu sistemli bir biçimde hedef almasının ardından, Türkiye’nin akademik üstünlüğüyle ün kazanmış son eğitim kurumlarından birinin her türden bağımsızlığını sona erdirmeye dönük kapsamlı ve önceden planlanmış çabasının bir parçası olarak değerlendirilmeli.”

“Bu doğrultuda bu ödülün, Türkiye’de Erdoğan ve hükümetinin otoriter uygulamalarına hedef olan eğitim sektöründeki herkese dönük daha geniş bir destek ve dayanışmanın ifadesi olarak hizmet etmesi amaçlandı.”

2021’de Akademik Özgürlük Komitesi’nin MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) kanadı Boğaziçi’ndeki gelişmeleri ele alan dört mektup yazmıştı. MESA yönetim kurulu da bir “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla dayanışma açıklaması” yayımlamıştı.

 — — —

MESA bilim insanları, eğitimciler ve dünyanın her yerinden bölgenin incelenmesiyle ilgilenenleri bir araya getiren, kâr amacı gütmeyen akademik bir topluluktur. 1966’da 51 kurucu üyeyle başlangıcından beri MESA, üye sayısını 2700 civarına taşımıştır ve 50 kurumsal üye ve 39 bağlantılı organizasyonu kapsayan bir şemsiye kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Akademik Özgürlük Komitesi (CAF) bir insan hakkı olarak özgür bilgi alışverişini teşvik etmeyi ve hükümetlerin bilim insanlarına dönük kısıtlamaları üzerinden bu hakka yönelen ihlalleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi günümüzde insan hakları ihlallerinin tanımlanmasına dönük temel standartları belirlerler. Eğitim ve çalışma hakkı, taşınma ve ikamet hakkı ve toplanma ve örgütlenme ve bir araya gelme hakkı temel insan haklarından sayılmaktadır.

Back

Stay Connected

MESA offers several ways to stay connected: Twitter, Instagram, Facebook, as well as listservs and trusty email notifications. To find out more, please follow the link below.

Connect Now