• Updates
  • US
  • KHK 679

Repression of Ankara University Rector

Letter to PM Yıldırım regarding violations of academic freedom by Ankara University Rector Erkan İbiş—a nuclear medicine specialist, including the initiation of over 60 frivolous disciplinary investigations, and his apparent collusion with the government in securing the subsequent termination by emergency decree of Ankara University faculty. The faculty terminated by recent emergency decrees are those that he had previously targeted with disciplinary investigations for publishing critical research findings deemed undesirable by the government or for using social media to advance criticisms of his administration or the Turkish Higher Education Council or actions by the Turkish government.Başbakan Yıldırım’a hitaben, Ankara Üniversitesi Rektörü ve nükleer tıp uzmanı Erkan İbiş’in akademik özgürlük ihlalleri ile hükümet ile işbirliği içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle ihraç ettiği anlaşılan akademisyenlere istinaden yazılmış mektup. Kanun hükmünde kararnamelerle işten atılan akademisyenlerin bir çoğu, Rektör İbiş tarafından daha önce haklarında, eleştirel çalışma, duruş veya yayın konuları ve/veya sosyal medyada ve başka mecralarda hükümet politikalarını, üniversite yönetimini veya Yükseköğretim Kuru

Read more

Stay Connected

MESA offers several ways to stay connected: Twitter, Instagram, Facebook, as well as listservs and trusty email notifications. To find out more, please follow the link below.

Connect Now